FREE: BUSINESS EBOOK 14 CUỐN

Bí mật tăng doanh số kinh doanh vượt trội dành cho người mới bắt đầu kinh doanh!

bộ ebook cẩm nang kinh doanh harvard

Có gì trong bộ Ebook này?


1. Chăm sóc khách hàng phát huy lợi thế cạnh tranh
2. Đào tạo nguồn nhân lực để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ
3. Bí quyết ủy thác công việc hiệu quả đừng để công việc nhấn chìm bạn
4. Bí kíp lập và quản lý ngân sách doanh nghiệp
5. Hướng dẫn cách biến công chúng thành Fan của doanh nghiệp
6. Bí mật nâng cao chất lượng sản phẩm
7. Bản chất của quản trị nguồn nhân lực
8. Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đến thành công
9. Đàm phán trong kinh doanh giúp bạn chốt được mọi hợp đồng
10. Bí kíp thiết lập quy trình làm việc hiệu quả
....