Màu M 11-lưới đen

Vải lưới sản xuất ghế văn phòng 

Vải lưới có lớp mút mỏng màu đen

Số lượng

Đánh giá của bạn

Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn để Văn Minh Office chair ngày một hoàn thiện hơn nhé.